Sylvie Likensová – otřesný případ smrti mladé dívky

Sylvie Likensová měla pouhých 16 let, když byl její mladý život ukončen. A to vše rukou těch, kteří ji měli naopak pomáhat a pečovat o ni. Sylvie měla sestru Jenny, která byl po obrně špatně pohyblivá. Jejich rodiče pracovali u kočovného karnevalu, proto dívky vždy zůstávali doma během jejich cest a byly svěřeny někomu do péče. Při poslední cestě padla tato role na Gertrudu Banizewski. Ta měla sama co dělat, aby vyšla s penězi, vzhledem k tomu, že měla šest dětí. Ale protože jí otec dívek slíbil, že jí bude každý týden platit za péči o ně 20 dolarů, souhlasila.

dívka

Jenomže se stalo, že peníze od pana Likense přestali přicházet. To Gertrudu rozzuřilo natolik, že si vybila svůj vztek na Silvii. Nejprve jen fackami. Ale postupně se násilí stupňovalo do takové míry, že je to jen těžko uvěřitelné. Tím spíše, že se na něm nepodílela jen samotná Gertruda, ale také její děti a jejich kamarádi. Dokonce i rodiče dětí ze sousedství věděli, co se za zavřenými dveřmi Banizewskich děje. Všichni mlčeli.

slzy

Sylvie byla obětí bití, ponižování, týrání hladem, žízní i sexuálního násilí. O pochvu jí pálili cigarety, do které si předtím musela zasunovat láhev od Coly. Před četným publikem. Lámali jí kosti na rukou, řezali ji ostrými předměty a do řezných ran ji vtírali sůl. Po nějaké době ji uvěznili ve sklepě, kde týrání pokračovalo. Nedostávala téměř žádné jídlo, a když, bylo téměř nepoživatelné, protože ho Gertruda míchala s extrémně pálivou omáčkou. Pokud dívka jídlo vyzvracela, musela ho i tak znovu sníst.

Po nějaké době bylo jasné, že Sylvie dlouho nepřežije. Dvakrát se pokusila o útěk a dvakrát ji při tom Gertruda chytila. Když následkem týrání zemřela, Gertruda zavolala policii a sdělila jim vymyšlenou historku, že tohle udělali Sylvii chlapci, s kterými se zapletla. V nestřeženém okamžiku zašeptala Sylviina sestra Jenny jednomu policistovi, aby ji odsud dostal a ona mu řekne pravdu. Po tom, co pravda vyšla najevo, byla Gertruda odsouzena k doživotí. Nicméně byla po dvaceti letech propuštěná. O pět let později zemřela na nádorové onemocnění plic. Nad smrtí Sylvie nikdy neprojevila špetku lítosti.