Za kulturou do města perníku

Pardubice jsou městem perníku. Naleznete zde několik firem, které se zabývají pečením a zdobením perníku. K dostání jsou perníky nejrůznějších tvarů a velikostí. V Pardubicích je spousta kulturních památek a zajímavostí, které byste měli při návštěvě města rozhodně navštívit. Hned u historicky vyhlížející nádražní budovy můžete obdivovat bronzovou sochu Jana Pernera. Jan Perner byl významný inženýr a stavitel železničních tratí. Sochu zhotovil akademický sochař, rodák z Pardubic, Jaroslav Brož.

Při cestě na Pernštýnské náměstí můžete procházet Třídou míru, kde se natáčel novodobý film Lovení, až dojdete k Zelené bráně. Můžete obdivovat renesanční předbraní a bránu s věží 59m vysokou. Vstup do věže je možný za poplatek. Při výstupu na vyhlídku můžete obdivovat dobové expozice s výkladem ve více jazycích. Z věže pak můžete obdivovat rozlehlost Pardubic.

Zelená brána

Ve středu Pernštýnského náměstí stojí Mariánský sloup, který byl postaven jako poděkování za vyhnutí se morové epidimii, v roce 1698, Paně Marii. Pernštýnské náměstí je středem Pardubic a jeho dominantou je novorenesanční radnice. Náměstí lemují měšťanské domy, nejznámější je dům U Jonáše. Průčelí tohoto domu zdobí štukový reliéf od sochaře z Pardubic Jakuba Teplého z roku 1797 s biblickým výjevem velryby polykající proroka Jonáše.

Po projité Pernštýnškého náměstí můžete zamířit přes Příhrádek u zámku na Pardubický zámek. Příhrádek je trojúhelníkové náměstí s empírovou kašnou. Zakončují jej dvě brány jedna směrem do Zámecké ulice a druhá vede na zámek. Příhrádek lemují dobová stavení zámeckých úředníků. Najdete zde Městskou galerii, která sídlí v budově bývalé sýpky.

Pardubický zámek byl na přelomu 15. a 16. století, pány z Pernštejna, přebudován z původního vodního hradu na renesanční zámek. Vodní hrad připomínají obranné valy s nárožními rondely.

zámek

Nedaleko zámku můžete také obdivovat krásy římskokatolického kostela svatého Bartoloměje, ten je postaven v gotickém stylu v roce 1507-1515 Vilémem z Pernštejna. Mramorový náhrobek Vojtěcha z Pernštejna připomíná, že kostel sloužil jako druhé pohřební místo rodu Pernštejnů.

Večerní program Vám zajistí Východočeské divadlo s bohatým programem. Budovu divadla navrhl architekt Antonín Balšánek a byla postavena roku 1909. Divadlo je zasazeno do secesního slohu a v letech 2002-2003 rekonstruováno.