Mafia 3


Jak jistÄ› víte, tak u obou pÅ™edchozích dílů Mafie si diváci naÅ¡li velkou oblibu a do dnes si hráÄi tyto dva tituly velmi rádi zahrají. Jak je tomu ale u tÅ™etího dílu?

Bohužel tÅ™etí díl sklízel pÅ™evážnÄ› negativa. Hra byla vydána zaÄátkem října roku 2016 a nevzeÅ¡la z Äeské spoleÄnosti, jak tomu bylo u dvou pÅ™edchozích dílů, jen se na tom podílela. Hraní bylo umožnÄ›no pouze u následujících platforem a to jsou: PC, Xbox One a Playstation 4.
mafián v klobouku

V samotné hÅ™e se dÄ›j odehrává od roku 1968 v New Bordeaux, což je mÄ›sto na jihu Spojených států amerických. OpÄ›t se jedná o fiktivní mÄ›sto, kterému byla tentokrát pÅ™edloha New Orleans. Vy, jako hrÃ¡Ä budete mít možnost se vcítit do hlavního hrdiny jménem Lincoln Clay. Jedná se o veterána z vietnamské války a po návratu domů do New Bordeaux se pÅ™idá k ÄernoÅ¡skému gangu. Po jisté dobÄ› byl jeho gang napadnut italskou mafií. Lincoln utekl smrti jen o chloupek, ale jeho blízcí bohužel ne. A tak Lincoln zaÄal plánovat pomstu a to mu vnuklo nápad si založit svou vlastní organizaci. V příbÄ›hu bude i jedna z hlavních postav velmi známá. Známá hlavnÄ› z druhého dílu a je tím myÅ¡len Vito Scaletta. Ve hÅ™e se hodnÄ› prolíná rasismus tehdejší doby proti afroameriÄanům a to Lincolna trápí. V tomto díle se opÄ›t můžete těšit na otevÅ™ený svÄ›t a pÅ™i misích budete mít více možností, jak je vyÅ™eÅ¡it. Co Vás jednoduÅ¡e uchvátí je grafické zpracování celé hry. AÅ¥ už to jsou nádherná americká auta Äi celkové prostÅ™edí mÄ›sta a přírody, ale i velká spousta zbraní, které budete mít postupem hry k dispozici. Každý hrÃ¡Ä si jistÄ› v této hÅ™e pÅ™ijde na své, a jednoznaÄnÄ› hru můžeme doporuÄit na vyzkouÅ¡ení. PříbÄ›h hry má také své kouzlo, ovÅ¡em Äást fanouÅ¡ků Mafie tvrdí, že Mafie 3 už není to, co bývaly dva pÅ™edchozí díly.
psaní na poÄítaÄi

TeÄ už nezbývá nic jiného, než si hru pořídit a vyzkouÅ¡et si ji na vlastní kůži!