Pravdivý příběh


PoslyÅ¡te příbÄ›h, který se skuteÄnÄ› stal. Má kamarádka vedla velice spokojený život se svou rodinou až do té doby, dokud nebyla nedaleko jejich bytu instalována základnová stanice pro mobilní telefony. Nacházela se konkrétnÄ› zhruba patnáct metrů od jejího bytu, poblíž dÄ›tského pokoje. Do té doby zdravá a veselá rodina, žijící spokojeným životem, zaÄala mít problémy. Mám na mysli zdravotní problémy. U malé dcery, která byla do té doby v naprosto fyzické kondici, se objevilo onemocnÄ›ní Å¡títné žlázy. I ostatní obyvatelé domu se pÅ™estávali cítit zdravotnÄ› v pohodÄ›.

Existuje reálná pomoc

Moji známí zaÄali mít podezÅ™ení na souvislost s jejich zdravotními problémy a vysílaÄem. OdstÄ›hovali tedy doÄasnÄ› dceru k babiÄce, kde se zázraÄnÄ› uzdravovala. Po urÄité dobÄ› zaÄala mít naprosto obdobné problémy i její maminka, moje kamarádka. A opÄ›t se jednalo o onemocnÄ›ní Å¡títné žlázy. Ukázalo se, že tato onemocnÄ›ní, stejnÄ› jako další zdravotní rizika, jsou spojena s provozem základnových stanic pro mobilní telefony, které vyzaÅ™ují vysokofrekvenÄní záření. BioProtect 400, který vám nabízíme, dokáže toto vysokofrekvenÄní záření mobilů, bezdrátových telefonů, vysílaÄů operátorů mobilních sítí… velmi úÄinnÄ› neutralizovat, a to až do okruhu ÄtyÅ™ set metrů. PoÅ™iÄte si pro to tuto skvÄ›lou ochranu pÅ™ed elektrosmogem i vy!