Veřejná správa- neziskový sektor

Cílem neziskové organizace není dosažní zisku. Cílem neziskové organizace je veřejně prospěšná činnost- tedy nějaké činnosti, které jsou dělány pro veřejnost.
fotka na monitoru.jpg 
Neziskové organizace jsou rozděleny na dva typy podle jejich zřizovatele.
1.       státní nezisková organizace
Zřizovatelem může být stát, kraj nebo obec. Zajišťují obecně-prospěšnou činnost pro veřejnost. Mezi státní neziskové organizace patří:
a.       organizační složky– jsou napojeny na rozpočet zřizovatele. Pokud mají nějaké příjmy, musí je odvádět do rozpočtu zřizovatele. Její výdaje jsou uhrazovány z rozpočtu jejího zřizovatele. Nejsou to právnické osoby, předmětem činnosti je například věda, vzdělání, zdravotní péče, obrana nebo ministerstva….
b.       příspěvkové organizace– předmětem činnosti je kultura (například kina, divadla, muzea, galerie) nebo vzdělání. Mají větší výdaje než příjmy, rozdíl je uhrazován formou příspěvku od zřizovatele.
analýza v tabletu.jpg 
2.       nestátní nezisková organizace
Právnická osoba, zajišťuje obecně-prospěšnou činnost. Zdrojem majetku jsou příspěvky členů, vedlejší hospodářská činnost, dary, řídí se novým občanským zákoníkem od roku 2014. Mezi nestátní neziskové organizace patří:
a.       spolky (dříve sdružení)– dobrovolné členské svazky, mají společný zájem, pokud mají příjem, musí jej vložit do hlavní činnosti (například spolek zahrádkářů, sokol)
b.       nadace– zakládány k veřejně-prospěšné činnosti nebo dobročinným účelům, zpravidla neomezená doba trvání (například nadace Olgy Havlové, Konto bariéry, Kuře…)
c.       nadační fondy  – dočasný charakter, shromažďuje peněžní prostředky za nějakým účelem, po splnění účelu zaniká (například oprav historických památek)
d.       ústavy – poskytují obecně-prospěšné služby pro veřejnost, pokud dosáhne zisku z vedlejší činnosti, musí ho vložit do hlavní činnosti (například výzkumné ústavy, vědecká a vývojová pracoviště, muzea, nemocnice…)